Drodzy Absolwenci!
Mile widziane nawet najdrobniejsze datki na Naszą Szkołę Jubilatkę. Wpłat można dokonywać za pośrednictwem konta bankowego stowarzyszenia albo za pośrednictwem oficjalnej zrzutki.

Oficjalna zrzutka:
https://zrzutka.pl/354mcv
lub
wpłata na konto stowarzyszenia:
Santander Bank Polska SA : 86 1090 2183 0000 0001 5511 7371
Ważne!
Istotny jest tytuł wpłaty: „Darowizna na cele stowarzyszenia”.